SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE elita MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-20 koalar

1. grupa osób wyróżniających się spośród innych jakimiś cechami uznanymi za ważne w danej społeczności;
2. rolnictwo: rodzaj materiału nasiennego roślin uprawnych

# 2005-06-30 mick_and_mick

grupa jednostek wyróżniających się spośród otoczenia jakimiś cechami uznanymi za ważne w danej zbiorowości