SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sarmata MNTq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-18 tevex

1. szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII wieku, będący zwolennikiem dawnych poglądów i obyczajów; Sarmata;
2. żartobliwie: Polak starej daty, staromodny; Sarmata

# 2011-01-04 tevex

1. szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII wieku, hołdujący dawnym poglądom i obyczajom; Sarmata;
2. Polak starej daty, staromodny

# 2009-01-19 wendkarzyk

Sarmata
1. szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII wieku, hołdujący dawnym obyczajom i poglądom;
2. Polak starej daty, staromodny

# 2007-04-15 fred21flinston

osoba wyznajaca sarmatyzm w czasach poznego sredniowiecza