SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE prasada MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-22 koalar

w hinduizmie: pożywienie ofiarowane Bogu, który w zamian udziela błogosławieństwa i oczyszczenia, a także uświęca ów pokarm, który następnie spożywany jest przez wiernego; prasad, prasadam

# 2004-08-01 misiu_w_kapeluszu

w hinduizmie: pożywienie ofiarowane Bogu, który w zamian udziela błogosławieństwa i oczyszczenia; prasadam