SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE prasad NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-22 koalar

w hinduizmie: pożywienie ofiarowane Bogu, który w zamian udziela błogosławieństwa i oczyszczenia, a także uświęca ów pokarm, który następnie spożywany jest przez wiernego; prasada, prasadam