SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE campanila AMN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-08-22 kamykst

[czytaj: kampanila] dzwonnica w kształcie wysmukłej wieży, wolno stojąca obok kościoła, charakterystyczna dla architektury włoskiej; kampanila, campanilla