SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE esker NOPSTZsz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-10-01 scaevus

wąski wał zbudowany z piasków i żwirów naniesionych przez wody płynące szczelinami wewnątrzlodowcowymi; oz