SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE eros NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-04-12 tevex

1. miłość fizyczna;
2. przenośnie: prezerwatywa;
3. w filozofii Platona: mistyczne dążenie do świata wiecznych idei;
4. modraszek eros - motyl dzienny z rodziny modraszkowatych; eroides

# 2016-05-03 tevex

1. książkowo: miłość fizyczna;
2. prezerwatywa;
3. w filozofii Platona: mistyczne dążenie do świata wiecznych idei

# 2004-09-22 miecz_w_kamieniu

miłość, przede wszystkim zmysłowa (od imienia greckiego bożka)