SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gaon NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-19 djkoalar

dawniej: honorowy tytuł uzyskiwany przez najwyższe autorytety w sprawach wiary i interpretacji Talmudu; osoba nosząca ten tytuł

# 2006-01-11 koalar

dawne: honorowy tutył uzyskiwany przez najwyższe autorytety w sprawach wiary i interpretacji Talmudu; osoba nosząca ten tytuł

# 2005-03-25 koalar

daw. honorowy tutył uzyskiwany przez najwyższe autorytety w sprawach wiary i interpretacji Talmudu

# 2005-01-08 koalar

honorowy tutył nadawany w Egipcie, Damaszku i Bagdadzie