SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE etanol DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-02-05 meg

alkohol etylowy; lotna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu

# 2013-02-05 takiefakty

C2H5OH, organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi; Substancja silnie narkotyczna zaliczana do depresantów

# 2005-07-13 greenpoint

alkohol etylowy; lotna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu