SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE fala AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-24 greenpoint

1. wzniesienie wody powstałe głównie wskutek działania wiatru
2. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie, przenoszące energię
3. potocznie o zjawisku regularnie powtarzającym się