SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE oplątwa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-22 kovalsky

jednoliścieniowa tropikalna roślina z rodziny bromeliowatych

# 2007-04-12 duchpuszczy

oplątwa brodaczkowata lub mech hiszpański - bezkorzeniowy epifit nadrzewny z rodziny zapylcowatych z lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej; wysuszone pędy mają zastosowanie w tapicerstwie jako tzw. włosie roślinne