SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE internalizować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-02 meg

przyjmować za własne narzucane z zewnątrz postawy, poglądy, normy i wartości

# 2007-07-02 silent_91

przyjmować za własne narzucanych z zewnątrz postaw, poglądów, norm i wartości