SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE farma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-01-18 tevex

1. gospodarstwo rolne nastawione na określony rodzaj produkcji, np. na hodowlę drobiu;
2. w krajach anglosaskich: gospodarstwo rolne;
3. farma wiatrowa - turbiny wiatrowe wraz z infrastrukturą; park wiatrowy

# 2007-06-03 kudlaty92

gospodarstwo rolne nastawione na określony rodzaj produkcji, np. na hodowlę drobiu