SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zawis NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-11-27 greenpoint

czas, gdy śmigłowiec znajdujący się w powietrzu, mimo pracującego silnika, nie zmienia wysokości lotu ani nie pokonuje żadnego dystansu (zawisa w powietrzu)