SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alderman NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-07 blenders

we wczesnośredniowiecznej Anglii: urzędnik stojący na czele shire