SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE flank NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-30 meg

flanka; skrzydło czegoś, bok; w dawnej terminologii wojskowej: boczne skrzydło, boczna placówka, boczna wieża twierdzy