SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE włósie UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-01 tevex

przestarzałe, dziś tylko gwarowe: sztywne włosy zwierzęce, najczęściej końskie, stosowane w tapicerstwie; włosie

# 2010-01-12 meg

gwarowo: sztywne włosy zwierzęce, najczęściej końskie, stosowane w tapicerstwie; włosie