SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE furkotać BGHIJdik


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-11-15 tevex

furkać, furczeć;
1. wydawać dźwięk powstający przy uderzaniu skrzydłami przez ptaki;
2. wydawać dźwięk powstający przy szybkim poruszaniu się jakiegoś materiału, np. papieru;
3. wydawać dźwięk charakterystyczny dla działających maszyn lub ich części; warkotać;
4. wydawać niskie, charczące dźwięki spowodowane nieprawidłowym przepływem powietrza lub zaburzeniami w trawieniu

# 2018-04-07 tevex

1. trzepotać, łopotać na wietrze; furczeć, furkać, furgotać;
2. poruszać czymś, wydając dźwięk powstający przy uderzaniu skrzydłami przez ptaki w czasie lotu

# 2007-06-07 0bcosc

poruszać się lub czymś wydając ciągły, głośny dźwięk