SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gabinet NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-05-07 djkoalar

1. lokal przeznaczony do wykonywania specjalistycznego zawodu
2. sala przeznaczona do wystawiania np. okazów
3. pokój przeznaczony do pracy umysłowej lub dla osoby na wysokim stanowisku
4. rada ministrów w niektórych krajach

# 2006-05-06 baraja2

1. lokal przeznaczony do wykonywania specjalistycznego zawodu np. lekarski, stomatologiczny
2. sala, pokój przeznaczony do wystawiania eksponatów, zbiorów, okazów itp.
3. pokój przeznaczony do pracy umysłowej lub zajmowany przez osobę zajmu..