SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opart NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-06 koalar

kierunek w sztuce abstrakcyjnej wykorzystujący odpowiednie układy kolorów i form geometrycznych jako zjawiska optyczne dające wrażenie ruchu i wymiarowości; op-art, op (środowiskowo)

# 2005-08-19 koalar

kierunek w sztuce abstrakcyjnej; op-art; op (potocznie)

# 2005-08-09 tevex

kierunek w sztuce abstrakcyjnej

# 2005-01-20 kkitka

Kierunek w sztuce abstrakcyjnej.