SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nowinkarski XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-08-20 kamykst

nowinkarstwo

# 2010-08-26 meg

mający charakter nowinki