SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mim NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-12-19 homik_mc

w starożytnej Grecji i Rzymie: widowisko farsowe o treści zaczerpniętej z codziennego życia, oparte na mimice