SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE łap


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-07-09 meg

wyraz oznaczający nagłe złapanie za coś, gwałtowne pochwycenie kogoś albo czegoś