SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aktinidiowaty XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-27 koalar

o cechach aktinidiowatych (rodzina roślin)

# 2006-07-25 meg

o cechach aktinidowatych (rodzina roślin)