SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alt NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-19 meg

osoba śpiewająca altem