SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nick NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-18 tevex

[czytaj: nik] pseudonim, login przyjmowany przez użytkownika Internetu

# 2004-10-14 meg

pseudonim przyjmowany przez użytkownika Internetu