SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE głos NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-13 bajerant

1. dźwięk artykułowany, mowa, śpiew;
2. jakikolwiek dźwięk, brzmienie czegoś;
3. partia jakiegoś instrumentu lub śpiewaka;
4. część chóru;
5. prawo przemawiania; wypowiedź;
6. zdanie, sąd, opinia;
7. decyzja wyrażona w głosowaniu

# 2005-05-13 bajerant

1. dźwięk artykułowany, mowa, śpiew;
2. jakikolwiek dźwięk, brzmienie czegoś;
3. partia jakiegoś instrumentu lub śpiewaka;
4. część chóru wykonująca swoją partię;
5. prawo przemawiania; wypowiedź;
6. zdanie, sąd, opinia; 5. głosowanie