SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE głuchy XYbxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-01-29 wendkarzyk

1. niedosłyszący lub pozbawiony zdolności słyszenia;
2. przenośnie: niewrażliwy, np. głuchy na ludzkie cierpienia;
3. o głosie, dźwięku: przytłumiony, matowy, niewyraźny, np. głuchy pomruk;
4. niezakłócony żadnym dźwiękiem, np. głucha cisza;
5. o murach, ścianach: niemający okien, drzwi

# 2009-01-29 cassiophea

niesłyszący