SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE fatyzm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-01-18 meg

podtrzymywanie kontaktów społecznych poprzez rozmowę