SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE im


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-30 koalar

wyraz występujący jedynie w wyrażeniu "im... tym..." (najczęściej w połączeniu ze stopniem wyższym lub najwyższym przymiotnika), np. "im jest większy, tym jest cięższy"; "w jakim stopniu... w takim..."; "o ile... tym..."

# 2006-06-08 djkoalar

wyraz występujący jedynie w wyrażeniu "im... tym..." (najczęściej w połączeniu ze stopniem wyższym lub najwyższym przymiotnika), np. "im jest większy, tym jest cięższy"; "w jakim stopniu... w takim..." ; "o ile... tym..."

# 2005-02-11 koalar

wyraz występujący jedynie w wyrażeniu "im... tym..." (najczęściej w połączeniu ze stopniem wyższym lub najwyższym przymiotnika), np. "im jest głupsza, tym będzie łatwiejsza"; "w jakim stopniu... w takim..." ; "o ile... tym..."