SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nim


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-22 koalar

spójnik wyrażający relację czasową łączonych przez siebie zdań, oznaczający późniejsze trwanie zdarzeń opisanych w zdaniu rozpoczynanym przez ten spójnik w stosunku do drugiego zdania; zanim, wpierw niż, wprzód niż