SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aidsowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-20 tevex

[czytaj: ejtsowy lub ejcsowy] związany z AIDS (chorobą zakaźną); ejdsowy, AIDS-owy

# 2006-05-02 greenpoint

[czytaj: ejtsowy lub ejcsowy] związany z AIDS

# 2006-05-02 greenpoint

[czytaj: ejtsowy lub ejcowy] związany z AIDS

# 2005-07-23 koalar

związany z AIDS