SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE CR


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-02-22 koalar

Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi, zakon zmartwychwstańców