SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE raz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-08-25 greenpoint

uderzenie, cios

# 2005-04-16 meg

1. uderzenie, cios,
2. moment w którym miało miejsce jakies zdarzenie,
3. w połączeniu z liczebnikiem oznacza zwielokrotnienie, powtarzanie się czegoś