SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aeral DNQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-27 koalar

stop aluminium z miedzią, manganem i magnezem