SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aren NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-10-26 meg

węglowodór aromatyczny (np. benzen, toluen) otrzymywany z ropy naftowej i gazu ziemnego