SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dit NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-11-15 zwariowanymszak

1. gatunek poezji popularny we Francji, ukazujący zdarzenia, zachowania człowieka jako przykład zjawisk powszechnych;
2. ilość informacji zawarta w komunikacie o występowaniu jednej z dziesięciu możliwości; jednostka informacji dziesiątkowa

# 2005-06-25 koalar

gatunek poezji popularny we Francji, ukazujący zdarzenia, zachowania człowieka jako przykład zjawisk powszechnych