SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE ateizować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2017-12-02 tevex

1. szerzyć pogląd o nieistnieniu Boga (ateizm), czynić kogoś niewierzącym w Boga;
2. ateizować się - stawać się niewierzącym w Boga

# 2006-12-20 greenpoint

1. propagować pogląd o nieistnieniu Boga (ateizm), szerzyć ten pogląd w społeczeństwie, czynić kogoś ateistą;
2. ateizować się - stawać się ateistą