SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE raz NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-08-25 greenpoint

1. w połączeniu z liczebnikiem oznacza zwielokrotnienie, powtarzanie się czegoś
2. moment, w którym miało miejsce jakieś zdarzenie
3. któreś z kolei wykonanie danej czynności, doświadczenie czegoś