SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Enter NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-05-24 djkoalar

klawisz na klawiaturze komputera powodujący stworzenie nowego wiersza lub zatwierdzający wprowadzoną komendę; enter

# 2005-10-21 koalar

klawisz na klawiaturze komputera; enter