SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE zamszyć BEHIdi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-12 greenpoint

1. obłożyć, pokryć, zatkać coś mchem, watą, trocinami itp.;
2. uczynić coś mechatym, kosmatym;
3. pozwolić zarosnąć mchem; o mchu: zarosnąć coś (np. łąkę)