SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE złe a


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-05 koalar

1. to, co jest niezgodne z zasadami moralności; zło;
2. czyn wyrządzający komuś krzywdę; zło;
3. brak szczęścia, niesprzyjający los; zło;
4. przestarzale: zły duch, diabeł