SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gwałtować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-14 tevex

dawniej:
1. usilnie nalegać, domagać się natychmiastowego zrobienia czegoś, przynaglać kogoś do czegoś;
2. alarmować, niepokoić