SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gwara MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-26 tevex

w językoznawstwie:
1. odmiana języka ogólnego (narodowego) charakterystyczna dla jakiegoś terytorium, np. gwara śląska, mazowiecka; dialekt, narzecze;
2. gwara ludowa - mowa ludności wiejskiej zamieszkującej pewien niewielki obszar kraju (zwykle kilka lub kilkanaście wsi);
3. gwara kresowa - gwara powstała na podłożu ukraińskim, białoruskim i litewskim;
4. język jakiejś grupy społecznej (środowiskowej, zawodowej, ale nie terytorialnej), różniący się od języka ogólnego (narodowego) zasobem słów, wyrażeń i wymową; żargon, argot, slang, wiech, język specjalistyczny (środowiskowy, zawodowy)

# 2006-03-21 djkoalar

w językoznawstwie:
1. odmiana języka narodowego charakterystyczna dla jakiegoś terytorium (np. gw. śląska);
2. mowa charakterystyczna dla jakiegoś środowiska miejskiego (np. gw. poznańska) lub grupy zawodowej (np. gw. informatyczna); żargon