SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Sicz M


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-09 tevex

1. obszar nad dolnym Dnieprem, na którym Kozacy zakładali swoje obozy; Dzikie Pola, Zaporoże;
2. warowny obóz Kozaków zaporoskich (XVI-XVIII wiek); sicz;
3. Kozacy zaporoscy; sicz