SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE hamletowski XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-11-06 greenpoint

charakterystyczny dla Hamleta (bohater tragedii Szekspira), np. dylemat hamletowski; hamletyczny