SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE harmonia ANnp


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-12-14 greenpoint

1. właściwy porządek, układ, dopełnianie się elementów, przedmiotów, zjawisk itp., składających się na jakąś całość
2. przyjazne stosunki; zgoda
3. jeden z głównych elementów muzyki
4. dział teorii muzyki
5. instrument muzyczny