SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE salpy Wf


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-01-17 greenpoint

gromada osłonic występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej, przechodzących w swym rozwoju skomplikowaną przemianę pokoleń osobników płciowych i bezpłciowych; sprzągle