SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE mutant NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-14 tevex

1. organizm (zwierzę lub roślina), w którego materiale genetycznym zaszła jakakolwiek trwała zmiana (mutacja) niebędąca wynikiem rekombinacji;
2. potocznie: stwór, monstrum, dziwadło

# 2011-02-02 meg

osobnik, w którego materiale genetycznym zaszła jakakolwiek trwała zmiana (mutacja) niebędąca wynikiem rekombinacji

# 2011-02-01 koniulka

osobnik, w którego materiale genetycznym zaszła jakakolwiek trwała zmiana (mutacja) nie będąca wynikiem rekombinacji