SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE plask


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-07-11 mahefka

odgłos powstający w momencie uderzenia o coś płaskiego bądź miękkiego